Kurumsal

ÖNCEL CNC MAKİNE olarak müşteri odaklı, rekabet gücü yüksek, sürekli gelişmeye açık, dünya standartlarında güvenilir ve kaliteli ürünler gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Elimizdeki maddi ve teknolojik kaynakları, müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde güvenli ve kaliteli hizmet sunma esasına uygun olarak kullanmaktayız. Şirketimiz çalışan personele kalitenin sağlanmasında en önemli kaynağın insan olduğu bilinci ile yola çıkarak, her zaman ve en çok tercih edilen olabilmek için, planlı ve programlı çalışarak, en iyi hizmeti vermek kalite politikamızdır. ÖNCEL CNC MAKİNE sektöründe uluslararası kabul görmüş standartlarda makinelerini tasarlamak, geliştirmek, üretimini gerçekleştirmek, satmak, satış sonrası kaliteli teknik servis hizmeti sağlama faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Misyonumuz Zamanın teknolojisi ile dünya üzerinde sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik araştırma, geliştirme, tasarım, üretim ve satış faaliyetlerini dürüst, doğal çevreye saygılı, toplumla barışık, insana değer veren, ilke ve prensipleri ile Türkiye vizyonuna bir katkı unsuru olabilecek şekilde, dünya üzerinde farklı bölgelerde satış ve üretim faaliyetlerini sürdüren,ülkesini, sektörünü ve üretim hacminin yükselmesi için, belirli dönemlerde yatırımlarda bulunan bir firmadır. Vizyonumuz Öncelikle çalışan, müşteri ve işverenin mutluluğunu sağlayan, tamamen kendi sorumluluğunu algılamış, yaptığını vazifeden öte bir eğlence ve zevk haline getirmiş, aradığı her şeyi ve her imkânı iş yerinde bulunabilinen bir ortam haline getirmek. Çalışanları ile beraber, düşündüklerimizi ortak amaç ve hedef haline getirmek için, gerekli alt yapı, eğitim, kendine güvenini kazanmış bilgi ve becerisini rahatlıkla ortaya koyan AR-GE sine önemli paylar ayırarak güçlendiren, yüksek teknolojik makineler tasarlayan kendi yazılım birimini oluşturan, ülkesinden aldığını ülke insanı ile paylaşan, insana saygılı, çevreye duyarlı düşüncelere sahip olan çalışanları ile beraber önümüzdeki on yıl içersinde dünyada kendi konseptinde ilk 5 üretici firma arasına girebilmek için ortak olan bu hedefimizi benimsemek yorulmadan bıkmadan bu yolda ilerlemek.